ทำไมฉันต้องลงทะเบียนกับสิ่งนี้ ?

BACK

1.เพื่อลดเวลาให้การค้นหารูปต้นไม้

>> คุณสามารถค้นหาพร้อมรูปภาพได้เลย


2.สามารถปลิ้นรูปพร้อมรายชื่อต้นไม้ไปใช้งานทันที

>> สะดวกและรวดเร็วในการทำงานและการนำเสนองาน


3.สามารถเลือกปลิ้นเฉพราะรายชื่อต้นไม้เพื่อทำการจัดซื้อ

>> เพิ่มความแม่นยำในการเลือกต้นไม้พร้อมรูป ทั้งชื่อไทยและชื่อวิทยาศาสตร์


4.สามารถเลือกส่งรายการให้ลูกค้าเลือกแบบออนไลน์ได้เลย

>> เป็นสือกลางให้กับคุณและลูกค้าได้ใช้ รูปเดียวในการเลือกต้นไม้


5.สามารถเรียกดูข้อมูลต้นไม้ พร้อมรายชื่อโปรเจคย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้

>> เสริมระบบออนไหล์ให้ทำงานได้ทุกที ทุกเวลา6.เป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูล ต้นไม้ฟรี

>> เหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจในต้นไม้