รับจัดหาต้นไม้ ตามงานออกแบบ

 

รับหาต้นไม้ตามแบบ ตาม CODE ขนาดตามสเปกของผู้ออกแบบ และพร้อมทำรายการให้ตรงตามตำแหน่งงาน ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

การเลือกซื้อไม้ควรควรคำนึงถึง สิ่งนี้

 1.การเลือกชนิดของต้นไม้ และเลือกต้นไม้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในอาคาร 2.การดูแล การรดน้ำ การใส่ปุ๋ยการเลือกดินและวัสุปลูกให้เหมาะสม              3.แสงแดด ควรดูว่าต้นไม้มีปลูกต้องการแสงมากน้อยเพียงใด

การเลือกต้นไม้ให้เหมาะสมกับอาคาร และการวางตำแหน่งของต้นไม้

การปลูกต้นไม้ในอาคารควรคำนึงถึง สิ่งต่อไปนี้
1.การเลือกชนิดของต้นไม้ และเลือกต้นไม้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในอาคาร
2.การดูแล การรดน้ำ การใส่ปุ๋ย การเลือกดินและวัสุปลูกให้เหมาะสม

3.แสงแดด ควรดูว่าต้นไม้มีปลูก ต้องการแสงมากน้อยเพียงใด

 =========================================================