รับจัดหาต้นไม้ ตามงานออกแบบ

 

รับหาต้นไม้ตามแบบ ตาม CODE ขนาดตามสเปกของผู้ออกแบบ และพร้อมทำรายการให้ตรงตามตำแหน่งงาน ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

การเลือกซื้อไม้ควรควรคำนึงถึง สิ่งนี้

 1.การเลือกชนิดของต้นไม้ และเลือกต้นไม้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในอาคาร 2.การดูแล การรดน้ำ การใส่ปุ๋ยการเลือกดินและวัสุปลูกให้เหมาะสม              3.แสงแดด ควรดูว่าต้นไม้มีปลูกต้องการแสงมากน้อยเพียงใด

การเลือกต้นไม้ให้เหมาะสมกับอาคาร และการวางตำแหน่งของต้นไม้

การปลูกต้นไม้ในอาคารควรคำนึงถึง สิ่งต่อไปนี้
1.การเลือกชนิดของต้นไม้ และเลือกต้นไม้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในอาคาร
2.การดูแล การรดน้ำ การใส่ปุ๋ย การเลือกดินและวัสุปลูกให้เหมาะสม

3.แสงแดด ควรดูว่าต้นไม้มีปลูก ต้องการแสงมากน้อยเพียงใด

 

รับจัดทำแบบ 3D  งานออกแบบจัดสวน ทั้งไอเดียลูกค้าสามารถแต่งเติมเสริมงานสวนให้ได้ ดังในในเวลาอันรวดเร็ว  และทำให้ลูกค้าสามารถเห็นแนวทางงานสวนของตัวเองชัดเจนมากขึ้น เพื่อประหยัดเวลา ประหยัดค่าแรง และสามารถคำนวนปริมาณ วัสดุได้ง่ายขึ้นอีกด้วย 

Blithewood Garden Celebrates 115 Years of Beauty on the Hudson | Gardening  | Hudson Valley | Chronogram Magazine

รับจัดทำแบบ 3D  งานออกแบบจัดสวน ทั้งไอเดียลูกค้าสามารถแต่งเติมเสริมงานสวนให้ได้ ดังในในเวลาอันรวดเร็ว  และทำให้ลูกค้าสามารถเห็นแนวทางงานสวนของตัวเองชัดเจนมากขึ้น เพื่อประหยัดเวลา ประหยัดค่าแรง และสามารถคำนวนปริมาณ วัสดุได้ง่ายขึ้นอีกด้วย 

Asia Landscape Wallpapers - Top Free Asia Landscape Backgrounds -  WallpaperAccess
1,338,378 Landscaping Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock

รับจัดทำแบบ 3D  งานออกแบบจัดสวน ทั้งไอเดียลูกค้าสามารถแต่งเติมเสริมงานสวนให้ได้ ดังในในเวลาอันรวดเร็ว  และทำให้ลูกค้าสามารถเห็นแนวทางงานสวนของตัวเองชัดเจนมากขึ้น เพื่อประหยัดเวลา ประหยัดค่าแรง และสามารถคำนวนปริมาณ วัสดุได้ง่ายขึ้นอีกด้วย 

15 Stunning Hotel Gardens

รับจัดทำแบบ 3D  งานออกแบบจัดสวน ทั้งไอเดียลูกค้าสามารถแต่งเติมเสริมงานสวนให้ได้ ดังในในเวลาอันรวดเร็ว  และทำให้ลูกค้าสามารถเห็นแนวทางงานสวนของตัวเองชัดเจนมากขึ้น เพื่อประหยัดเวลา ประหยัดค่าแรง และสามารถคำนวนปริมาณ วัสดุได้ง่ายขึ้นอีกด้วย